Testimonials

Don’t just take our word for it on the value of ITU Telecom World events. Find out what our participants have to say about the benefits of being part of our global platform for governments, corporates and tech SMEs.

 

Telecom World 2019

 
Quote marks
Chúng tôi đã vui mừng khi thấy Budapest tổ chức Triển lãm ITU Telecom World 2019 rất ấn tượng. Sự kiện này đã tạo ra một cơ hội quan trọng cho việc thiết lập mạng lưới quan hệ, cho các cuộc thảo luận và cho chúng tôi giới thiệu các sáng tạo mới nhất của mình. Chúng tôi tin tưởng rằng sự phát triển của công nghệ nên đem lại lợi ích cho toàn xã hội, và để đạt được điều này chúng ta nên xây dựng quan hệ đối tác. Đó chính là lý do tại sao Triển lãm này là một địa điểm lý tưởng thiết lập mối quan hệ đối tác. Những ý tưởng mới, sự đa dạng về kinh nghiệm, thông qua các cuộc đàm thoại, cho phép chúng ta làm việc cùng nhau hơn nhằm nâng cao cuộc sống của người dân.
Dr. Gergő J. Budai

Telecom World 2018

 

Telecom World 2017

 

Telecom World 2016