Doanh nghiệp

Lọc doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp:
Lĩnh vực:
Ngành nghề:
Tỉnh/TP:
Quận/Huyện:
Phường/Xã:

CÔNG TY TNHH HƯNG THẠNH

Địa chỉ: 135-137, Trần Văn Khéo

Điện thoại: 02923666666

Lĩnh vực: Buôn bán, phân phối CNTT

Ngành nghề:

CÔNG TY CỔ PHẦN SYNNEX FPT

Địa chỉ: Tòa nhà FPT Cầu Giấy, phố Duy Tân

Điện thoại: 02473006666

Lĩnh vực: Buôn bán, phân phối CNTT

Ngành nghề:

Kết nối doanh nghiệp

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.