CÔNG TY TNHH VIỆT NAM ONAMBA

VietNamAdmin

Địa chỉ: Số 22 VSIP II đường số 9, khu công nghiệp Việt Nam-Singapore

Điện thoại: 0274-3-635 305

Lĩnh vực: Sản xuất phần cứng, điện tử

Ngành nghề:

Doanh thu: -

Số nhân viên: -

Kết nối doanh nghiệp

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.