ITU Digital World 2020, Sự kiện viễn thông năm nay của ITU sẽ diễn ra từ ngày 6-9 tháng 9 tại Hà Nội, Việt Nam


Đăng ký sở thích của bạntrong sự kiện của chúng tôi bây giờ!

Tin tức

Làm thế nào để tham gia

Digital World 2020 - Exhibit

Triển lãm

Quốc gia, tổ chức, DNVVN công nghệ hoặc các giải pháp sáng tạo được giới thiệu trên quy mô toàn cầu

Digital World 2020 - Sponsor

Tài trợ

Thương hiệu và thông điệp của bạn ở trung tâm của cộng đồng ICT quốc tế.

Digital World 2020 - Debate

Thảo luận

Các cuộc thảo luận ở đẳng cấp thế giới giữa các Chuyên gia, các Lãnh đạo công nghiệp và chính phủ.

Digital World 2020 - Network

Mạng lưới quan hệ

Thiết lập các mối quan hệ quan trọng giữa các quốc gia, các tổ chức, các ý tưởng, và các cá nhân

Digital World 2020 - SME Focus

Tâm điểm DNVVN

Hỗ trợ các DNVVN công nghệ trên toàn thế giới thông qua các địa điểm làm việc tại triển lãm, các buổi hội thảo, thảo luận và thiết lập mạng lưới quan hệ mục tiêu

Các giải thưởng ITU Digital World 2020

Giải thưởng dành cho các giải pháp công nghệ sáng tạo nhất có tác động tới xã hội

Digital World 2020 - Digital World Awards

Số liệu 2019

2019 Event - participants

4000+

người tham gia từ 135 quốc gia

2019 Event - exhibitors

260+

Các doanh nghiệp triển lãm, các nhà tài trợ và đối tác

2019 Event - speakers

250+

Chuyên gia diễn giả

2019 Event - ICT leaders

300+

Lãnh đạo ICT từ khu vực công và tư

Họ đã nói những gì

2019 Đối tác và nhà tài trợ